پیام فرستادن
aboutus
خط تولید

تخت بیمارستان با کیفیت بالا و دستی با جایگاه متفاوت.

فروش داغ و محبوب در بسیاری از کشورها.

ZHANGJIAGANG MC TECHNOLOGY CO., LTD. ZHANGJIAGANG MC TECHNOLOGY CO., LTD. ZHANGJIAGANG MC TECHNOLOGY CO., LTD. ZHANGJIAGANG MC TECHNOLOGY CO., LTD. ZHANGJIAGANG MC TECHNOLOGY CO., LTD.
OEM / ODM

  

ZHANGJIAGANG MC TECHNOLOGY CO., LTD. ZHANGJIAGANG MC TECHNOLOGY CO., LTD.
factory1
تحقیق و توسعه

  

ZHANGJIAGANG MC TECHNOLOGY CO., LTD. ZHANGJIAGANG MC TECHNOLOGY CO., LTD. ZHANGJIAGANG MC TECHNOLOGY CO., LTD. ZHANGJIAGANG MC TECHNOLOGY CO., LTD. ZHANGJIAGANG MC TECHNOLOGY CO., LTD.
اطلاعات تماس